COVID-19 Opdatering

COVID-19 Opdatering

Ejby-Hallerne har i dag modtaget følgende meddelelse fra vores brancheorganisation HI:

Regeringen har i en pressebriefing meddelt, at den nugældende tiltagsmodel for aktiviteter i dagtilbud, grundskoler mv. i kommuner/sogne med høj smitte, skal udvides til også at gælde aktiviteter på idræts- og foreningsområdet, musik- og kulturskoler mv.

De konkrete tiltag, der forventes at komme til at gælde i idræts- og foreningslivet, musik- og kulturskoler mv. er følgende:
 
Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Der er altså udelukkede tale om opfordringer og ikke om krav. Ikke desto mindre opfordrer vi fra HI meget til, at man i idrætsfaciliteterne videreformidler opfordringerne til anlæggenes brugere.

Med venlig hilsen

Anders Bærholm, Ejby-Hallerne

Facebook