COVID-19 Retningslinjer i Ejby-Hallerne

COVID-19 Retningslinjer i Ejby-Hallerne

 I denne tid er det ekstremt vigtigt at vi passer på hinanden, hvilket vi ser som et fælles ansvar. I Ejby-Hallerne gør vi en stor indsats for at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi tager alle de forholdsregler vi kan, men vi beder også vores brugere om at udvise hensyn og tage ansvar, så alle trygt kan færdes i vores haller.

I Ejby-Hallerne gælder der lige nu en række retningslinjer, som vi i fællesskab med vores foreninger har besluttet skal overholdes lige nu.

Derudover skal foreningerne overholde de retningslinjer, de enkelte forbund har vedtaget for indendørs træning.

Afspritning

Sprit dine hænder ved ankomst og når du forlader området – Der er håndsprit ved indgangen, i træningslokaler, i haller og i caféområdet

Omklædning

For at minimere potentiel smittespredning har vi i dialog med alle vores foreninger besluttet at ALLE omklædningsrum er lukkede. Det betyder at det ikke er muligt at benytte omklædningsrummene den kommende periode. Det er lavet 2 COVID-19 toiletter, som brugere kan benytte (de 2 første omklædningsrum). I forbindelse med kampe vil det være muligt at få adgang til omklædningsrum, men kun efter aftale med Anders Bærholm.

Caféen

Caféen i Ejby er indrettet efter COVID-19 retningslinjer, men vi opfordrer folk til at forlade hallen efter endt træning/time. Cafeteria i Gelsted er på nuværende tidspunkt ikke genåbnet (mere information om dette senere).

Generelt

Vi befinder os stadig i en situation, hvor det er vigtigt, at alle udviser ekstra hensyn til hinanden. Afstand og god hygiejne er ekstremt vigtigt, når vi er mange samlet på et sted. Derfor beder vi jer om:

  • Begræns den fysiske kontakt til andre brugere og personalet
  • Mød op til træning iført rent træningstøj
  • Medbring håndklæde til aftørring under træning
  • Medbring egen drikkedunk
  • Bliv hjemme, hvis du føler dig syg og sløj
  • Hvis du er i risikogruppen for COVID-19, så anbefaler vi, at du rådfører dig med din egen læge forud for træning eller deltagelse på hold.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål. Så kontakt personalet i centret eller ring til os på 2172 7007. Eller besøg www.coronasmitte.dk eller www.sst.dk for de generelle retningslinjer.

Facebook